Blog kategorie
Uwaga ! Darmowa wiedza.
Sięgnij po darmową wiedzę i bądź na bieżąco w branży ratownictwa wodnego. Zostaw swój adres e-mail.
Twoje dane będą bezpieczne z zgodnie z naszą polityką prywatności
ratownikekspress.pl Oznakowanie i zabezpieczenie obszarów wodnych 0

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 286
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r.

 

Zarządza się w nim sposób oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz są podane wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag. 

W paragrafie drugim określa się strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodziki w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz ich sposób oznaczenia.

  • wydzielony brodzik dla dzieci, o głębokości wody do 40 cm – bojami (pławami) w kolorze białym oraz dodatkowo otacza się siatką sięgającą od powierzchni lustra wody do dna.
  • strefy dla nieumiejących pływać, o głębokości wody nie większej niż 120 cm – bojami (pławami) w kolorze czerwonym, przy czym za bojami (pławami) powinien znajdować się pas bezpieczeństwa o szerokości 5 m i głębokości nieprzekraczającej 130 cm;
  • strefy dla umiejących pływać, o głębokości wody do 4 m – bojami (pławami) w kolorze żółtym, przy czym ich odległość od strefy dla nieumiejących pływać lub od linii brzegowej może w kierunku prostopadłym wynosić maksymalnie 50 m, z tym że boje (pławy) żółte nie powinny znajdować się w odległości większej niż 50 m od brzegu;

 

  Głębokości kąpieliska

 

 Biorąc pod uwagę, że niektóre kąpieliska są rozbudowane i wyposażone w pomost. W przypadku w którym granicą stref dla umiejących i nieumiejących pływać jest właśnie pomost w ten czas nie wykonuje się oznaczeń granic tych stref bojami (pławami).

 

  1. W kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli, pływalniach oraz innych obiektach dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m należy oznaczyć głębokość wody poprzez:

a) umieszczenie napisów informujących o głębokości na ścianach lub dnie niecek basenowych – w pływalniach oraz innych obiektach dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m;

b) zamieszczenie tabliczek informujących o głębokości wody na pomostach lub bojach – w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli.

 

1. Miejsca, w których kąpiel jest niedozwolona lub niebezpieczna, w szczególności przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, na szlakach żeglownych, oznacza się odpowiednim znakiem zakazu, nakazu lub znakiem informacyjnym.

2. Obszary wodne objęte zakazem kąpieli oznacza się, w szczególności przy dojściach i dojazdach do obszaru wodnego, odpowiednimi znakami określającymi przyczynę zakazu.

1. Ustala się znaki zakazu:

1) A-1 – znak „kąpiel zabroniona”;

2) A-2 – znak „kąpiel zabroniona – szlak żeglowny”;

3) A-3 – znak „kąpiel zabroniona – most”;

4) A-4 – znak „kąpiel zabroniona – spiętrzenie wody”;

5) A-5 – znak „kąpiel zabroniona – woda skażona”;

6) A-6 – znak „kąpiel zabroniona – woda pitna”;

7) A-7 – znak „kąpiel zabroniona – hodowla ryb”;

8) A-8 – znak „skakanie do wody zabronione”.

 Znaki oznaczenie kąpieliska

Źródło:DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 286
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r.

 

  1. Znaki zakazu mają kształt okrągły o średnicy 40 cm.

  1. Ustala się znaki nakazu:

1) B-1 – znak „nakaz zakładania kamizelek ratunkowych”;

2) B-2 – znak „nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”.

 Znaki nakazu na basen i kąpielisko

 

 

  1. Znaki nakazu mają kształt okrągły o średnicy 40 cm.

 6. 1. Ustala się znaki informacyjne:

1) C-1 – znak „wiry”;

2) C-2 – znak „niebezpieczna głębokość wody”;

3) C-3 – znak „nagły uskok”;

4) C-4 – znak „pale”;

5) C-5 – znak „skały podwodne”;

6) C-6 – znak „kamieniste dno”;

7) C-7 – znak „sieci rybackie”;

8) C-8 – znak „wodorosty”;

9) C-9 – znak „zimna woda”;

10) C-10 – znak „plaża strzeżona”;

11) C-11 – znak „punkt medyczny”;

12) C-12 – znak „telefon”.

 Znaki informacyjne na basen i kąpielisko

 

  1. Znaki informacyjne mają kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm lub prostokąta o wymiarach 80 x 60 cm.

 7. Znaki zakazu oraz nakazu obowiązują w odległości podanej na obrzeżu znaku, liczonej w metrach w jedną i drugą stronę od znaku. Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości, obowiązuje on na obszarze wodnym w zasięgu wzroku. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 286

 Wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych określa załącznik do rozporządzenia.

  1. Ustala się oznaczenia kolorów flag:

 

1) flaga biała – kąpiel dozwolona;

2) flaga czerwona – zakaz kąpieli.

 

  1. Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy co najmniej:

1) temperatura wody wynosi poniżej 14o C;

2) widoczność jest ograniczona do 50 m;

3) szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta;

 4) występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami;

5) występują silne prądy wsteczne;

6) trwa akcja ratownicza;

7) prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;

8) występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;

9) występują wyładowania atmosferyczne.

 

  1. Brak flag oznacza brak dyżuru ratowniczego.

 

 

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 286
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r.

W sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

Zapraszamy do naszej oferty znaków na basen i kąpielisko

Komentarze do wpisu (0)

ratownikekspress.pl do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl